مسعود ده نمکی : 5 گل زدن به یمن هنر نیست! / باید به عربستان 5 گل بزنیم! 0:31