یک تفریح جدید و هیجان انگیز: پرتاب انسان و فرود در نقطه ی مورد نظر! 0:22