برنامه طلوع با اجرای بیژن باقری در شبکه چهار سیما - 24 2:01