گزارشی از رسیتال گروه همنوای قاصدک در شبکه جام جم به سرپرستی سحر پورحسینی 1:00