مجموعه کامیون, پوسته و تایر برفی مخصوص مپ زمستانی برای اسکانیا RS 10:24