گیم شو 6: از بهترین بازی های کنسل شده تا مصاحبه با استریمر دختر ایرانی 46:54