برنامه طلوع با اجرای بیژن باقری در شبکه چهار سیما - 45 1:47