ویدئو کنفرانس: طریقه اضافه کردن افراد به لیست مخاطبین 2:14