برنامه طلوع با اجرای بیژن باقری در شبکه چهار سیما - 33 1:28