نصب گیرنده دیجیتال برلیانس سری 3 - ماهان اسپرت 0:55