گزیده ای از سخنان امام جماعت مسجدالرضا در اربعین94 1:13