لحظه اعلام برنده شدن فیلم حماسه کولی در گلدن گلوب 2019 8:05