نازنیوز / فیلمی زیبا از دیدنی های شهر تاریخی سمرقند

17:02