نصب ایزوگام درجه یک در تهران توسط تیم ایزویار 0:23