گیرنده رادیویی ۳۶ کانال ۱۰ آمپر با قابلیت خروجی تایمری

0:51