مسابقه خنداننده شو، اعلام نتایج شب دوم نیمه نهایی 15:34