بابی انت و امی ( شعرخوانی استاد در مدح مولا علی (ع) )

4:46