غبار روبی حرم امام رضا با حضور رهبر معظم انقلاب

2:05