نظرات حجت الاسلام زائری درباره رمان پنجشنبه فیروزه ای 7:54