داستان طراحی نقشه تهران در بازی زولا از زبان سازندگان

10:41