رقص آذری لاله لر گروه آیلان با موسیقی زنده گروه رستاک در کنسرت برج میلاد 1:33