کلاچ اتوماتیک هوشمند(برقی ، اتومید) تیبا ایران کلاچ AET احمدی مخصوص کرج 0:22