جک قیچی رو کار ظرفیت 3000 کیلوگرم PULI B30, B30Y, Z30

4:26