خندوانه، 26 شهریور 94، پشت صحنه آماده سازی کمدین ها 6:35