حسن ریوندی در مراسم قرعه کشی سهام فولاد صائب

2:51