دستگاه جوش سرد مدل VN-04 جوش در لایه های متعدد 4:30