نمای آغازین فیلم محمد رسول الله(ص)٬فیلمبردار:حمید خضوعی 1:16