اولین و تنها نمایشگاه بین المللی رباتیک ایران با نام اختصاری آیرکس

1:55