ربات جدید چینی ها با چهار پا قادر به دویدن و بالا رفتن از پله ها است 0:49