خندوانه، 21 مهر 94، دعوت از تیم خندوانه، تیتراژ پایانی 16:52