اجرای آهنگ بارانترین کرمانی‌ام از راتین رها در اختتامیه جشنواره گشکا زرند 1:00