افتتاح طولانی ترین پل شیشه ای جهان در شمال شرق چین 0:55