تیزر تلویزیونی تابا (ورژن دوم) با گویندگی بیژن باقری 0:30