برنامه طلوع با اجرای بیژن باقری در شبکه چهار سیما - 47 2:20