نغمه( ای مادر حسین و حسن) / کربلایی حسین طاهری 1:26