برنامه طلوع با اجرای بیژن باقری در شبکه چهار سیما - 42 1:25