پادکست هفتگی؛ بگذارید سلبریتی ها راحت لباس بپوشند 2:49