✔آنونس قسمت (42) مجموعه عظیم آموزشی صفر تا صد گیتار با علیرضا نصوحی 1:54