تیزر جدید سریال ممنوعه، دانلود سریال همراه با انتشار 0:59