برنامه طلوع با اجرای بیژن باقری در شبکه چهار سیما - 7 2:32