گزارش رونمایی از پوستر و آنونس فیلم «ارغوان»

3:47