دستگاع علوفه خرد کن و آسیاب گندم و خرد کن چغندر ترکیبی 0:54