برگزاری هشتمین جشن بزرگ باشگاه مشتریان آرمیتاژ با اجرای حامد آهنگی

1:19