سخنان سردار حاج قاسم سلیمانی درباره دکتر قالیباف (فیلم افق 3) 1:31