جراحی چشم اهالی زلزله زده سرپل ذهاب توسط وزیر بهداشت 0:52