نماهنگ «حیدر» با صدای صابر خراسانی بمناسبت «عید غدیر» 4:08