خندوانه، 1 مهر 94، پشت صحنه آماده سازی کمدین ها 7:07