تهران ترین (۹): بهترین باقالی پلو با گردن تهران کجاست؟

10:55