تجدید میثاق جامعه پرستاری کشور با آرمان های امام راحل 0:59