خندوانه، 13 شهریور 94، خلاصه دعوت از کمدین ها 1:36